Faculty

 • Dr. Ajit Phadke - Yavatmal

 • Dr. Alaric Aroojis - Mumbai

 • Dr. Amit Varade - Nashik

 • Dr. Anil Karkhanis - Mumbai

 • Dr. Anup Kothari - Yavatmal

 • Dr. Ashok Gavaskar - Chennai

 • Dr. B Shivashankar - Solapur

 • Dr. Chetan Pradhan - Pune

 • Dr. Dipak Malokar - Akola

 • Dr. Girish Motwani - Nagpur

 • Dr. Hemant Patankar - Mumbai

 • Dr. Indrajeet Deshmukh - Akola

 • Dr. Shailesh Hadgaonkar - Pune

 • Dr. Mahendra Kale - Akola

 • Dr. Manoj Singrakhia - Nagpur

 • Dr. Milind Chaudhary - Akola

 • Dr. Mukesh Laddha - Nagpur

 • Dr. Nirbhay Karandikar - Nagpur

 • Dr. Pradip Nemade - Mumbai

 • Dr. Praveen Bhardwaj - Coimbatore

 • Dr. Priyesh Dhoke - Nagpur

 • Dr. Rahul Tanga - Bijapur

 • Dr. Rajendra Chandak - Nagpur

 • Dr. Rajendra Nehete - Nashik

 • Dr. S K Srivastava - Mumbai

 • Dr. Samrat Taori - Nagpur

 • Dr. Sandeep Patwardhan - Pune

 • Dr. Sangeet Gawhale - Mumbai

 • Dr. Sanjay Shinde - Akola

 • Dr. Satish Sonar - Nagpur

 • Dr. Sanjay Sonawne - Akola

 • Dr. Satyajeet Jagtap - Nagpur

 • Dr. Sudhir Warrier - Mumbai

 • Dr. Tejas Waghela - Akola

 • Dr. Unmesh Mahajan - Nagpur

 • Dr. Vijayanand Lokhande - Pune

 • Dr. Viraj Shingade - Nagpur

 • Dr. Wasudeo Gadegone - Chandrapur

© 2019 VOSCON | All Rights Reserved

Created by Dr. Rajesh Gadhiya